Varför är läsning viktigt för barn?

Att lära sig att läsa är en av de första sakerna som barn får lära sig i skolan. Den ålder man lär sig varierar ofta, men det är vanligast att man lär sig att läsa redan som 4–7 åring. Många barn får upp ögonen för läsning redan innan detta, och läser gärna i förskolan, hemma och senare i skolan.

Att kunna läsa är något som är viktigt för alla, då läsning ger dig tillgång till hela världens informationsflöde, både i böcker, tidningar, på nätet och bland människor. Men hur kommer det sig att läsningen är så pass viktig för barn?

Två barn läser en bok

Läsning påverkar språkutveckling och fantasi

Två barn läser stor röd bok, fantasivärld i bakgrunden

Vi vuxna har ett stort behov av att kunna läsa, och det är läsningen som gör att vi kan leva våra liv som vanligt. Vi läser nyheter, vi läser fakta och information och vi läser meddelanden till varandra.

Barn däremot, har såklart inte samma behov av att läsa exempelvis nyheter, men läsningen är fortfarande ofantligt viktig för dem och deras utveckling.

Skolverket menar att studier påvisar att läsning har betydelse för barns språkutveckling och deras förmåga till fantasi. Det innebär i korta drag att läsning både förbättrar hur barn använder och förstår språk, men även hur de använder sin fantasi och inlevelse i allmänhet. Läsning kan dessutom påverka hjärnan hos barn!

Läsning är en stor del av ett barns utveckling och utbildning, och det finns en anledning till att skolan prioriterar läsning som en stor del av läroplanen för yngre barn. Det finns också en anledning till att skolan uppmuntrar barn att läsa hemma.

Det är ju trots allt i hemmet och på fritiden som barn kan utforska alla böcker och texter som de vill, och inte bara behöva läsa det som skolan har att erbjuda. Det finns mängder av fördelar med läsning, så låt oss gräva lite djupare i vad läsning för för hjärnan, och för barnets utveckling i allmänhet.

Hur påverkar läsning hjärnan hos barn?

Barn med tankebubblor som illustrerar hjärnans utveckling

Som du kanske vet är hjärnan alltid under konstruktion, kan man säga. Man säger ofta att hjärnan är färdigutvecklad först när vi fyller 25, men sanningen är att hjärnan fortsätter att utvecklas långt efter den åldern också.

Visserligen inte på samma sätt, men i takt med att vi får nya minnen och lär oss nya saker utvecklas såklart vår hjärna också – genom hela livet.

När vi är barn är hjärnan som mest mottaglig och formbar. Det är under dessa år som vi ofta lär oss saker som att läsa, att skriva, klockan och matematik i enklare former. Vi har lättare att ta till oss nya kunskaper och språk som barn.

Alla dessa väsentliga lärdomar bär vi med oss för resten av livet, och det är sakerna som vi lär oss vid denna ålder som faktiskt formar oss som människor!

Just läsning är en viktig del av vår inlärning och ju tidigare vi lär oss att läsa, desto bättre blir vi på att hantera språk och kommunikation. Att läsa är som gymnastik för hjärnan, och ju mer vi gör det, desto “starkare” blir vår hjärna.

Fler saker som påverkas av läsning

Det finns såklart fler saker som läsningen kan göra för dina barn. För det första är läsning det bästa sättet att utöka ditt barns ordförråd.

Enligt Ingvar Lundberg (forskare inom läs- och skrivutveckling) och Mats Myrberg (professor  i specialpedagogik) finns en enorm skillnad i ordförråd hos barn som vuxit upp i hem där man läser mycket, och hem där läsningen är sällsynt.

 • Barn i 17-årsåldern som läst och lyssnat på högläsning regelbundet i barndomen har ett ordförråd på cirka 50 000 – 70 000 ord.
 • Barn i 17-årsåldern som som inte läst mycket, eller sällan blivit läst för, i barndomen, har ett ordförråd på cirka 15 000 – 17 000 ord.

I regel brukar det sägas att vi behöver ha tillgång till åtminstone 50 000 ord i vårt ordförråd, för att kunna läsa och förstå nyheterna på tv eller i tidning fullt ut. Det är en tydlig signal om läsningens viktiga uppgift, ur ett rent demokratiskt perspektiv.

På sociala medier, textmeddelanden och TV används förvisso ett relativt brett spektrum av ord, men inte i närheten av lika brett som i böcker eller noveller.

Att läsa ger ett mycket bredare ordförråd och du lär dig dessutom att använda andra ord för att beskriva saker! Detta gäller för barn och vuxna, så om du vill utöka ditt eget ordförråd kan mer läsning vara rätt väg att ta.

Läsning hjälper dessutom barn att utveckla sin tankeförmåga, skrivförmåga, talförmåga och förmåga att hitta på egna saker såsom berättelser eller andra roliga idéer. Det utvecklar hjärnan och låter barnet hitta nya sätt att tänka och uttrycka sig på.

Högläsning kan bidra till mycket

Mamma högläser för barn

En annan sak som också är otroligt bra för barn är högläsning. En undersökning publicerad av brittiska intresseorganisationen Booktrust, visade att högläsning kan förbättra barn språkliga förmåga och kommunikationsförmåga redan i väldigt ung ålder.

Studien visade att barn som får lyssna på högläsning i tidig ålder i regel uppvisar en högre kommunikativ förmåga en kort tid därefter.

Högläsning, och vanlig läsning, bidrar bland annat till följande:

 • Ökad kognitiv förmåga
  Att minnas, förstå, analysera och jämföra är alla saker som ingår i den kognitiva förmågan. Läsning ökar den kognitiva förmågan hos barn och gör det lättare för dem att förstå och tolka saker.
 • Förbättrat minne
  Har ditt barn läst mycket, och kanske till och med har en favoritbok? Bra! Det innebär att ditt barn har ett bra minne och en hög koncentrationsnivå. Förmågan att minnas saker som händer i en bok är ett bra tecken och något som är viktigt för barnets utveckling.
 • Ökad kreativitet
  Vi nämnde tidigare att läsning ökar barns förmåga att fantisera, och samma sak gäller med kreativiteten. Ett barn som läst mycket eller fått lyssna på mycket högläsning har ofta ökad kreativitet än barn som inte har läst eller lyssnar på högläsning.
 • Bättre resultat i skolan
  Läsningen ökar ordförrådet och ett barn med ett bredare ordförråd presterar ofta bättre i skolan. Det kan såklart variera på kunskapsnivå, men ämnen såsom svenska och engelska (för lite äldre barn) blir ofta lättare att förstå om man har ett bredare ordförråd.

Högläsning är en viktig del av barns liv och något som de blir introducerade till i skolan, och ofta i hemmet. Som förälder kan det därför vara bra att försöka inkludera så mycket högläsning som möjligt för dina barn, och gärna från så ung ålder som möjligt. Det kommer garanterat att ge dina barn ett sug efter att läsa på egen hand också!

Hur påverkas barn av att inte läsa?

Trots alla dessa fantastiska resultat som läsning ger oss, läser barn faktiskt mindre idag än förr i tiden. Det beror till stor del på internet, och vår nyblivna förmåga att skicka korta, snabba meddelanden till varandra.

Fråga dig själv bara – när satt du dig ned och läste en bok senast? Det blir allt vanligare att lyssna på ljudböcker, podcast eller inte läsa alls.

De förstnämnda är såklart också bra, då det fungerar som högläsning, men att inte läsa eller lyssna på böcker alls har en negativ påverkan på oss – och speciellt barn.

För att barn ska kunna utveckla sin språkliga förmåga och förbättra sin kommunikation krävs det längre texter. Genom att läsa längre texter såsom noveller eller böcker lär vi oss att tänka snabbare, och vi stärker våra hjärnor.

Därför är det av största vikt att våra barn faktiskt läser vanliga böcker, texter eller noveller, och inte bara tittar på klipp på surfplattor eller spenderar tid på sociala medier. Läsning förbättrar ordförrådet, den språkliga förmågan och fantasin – något som är enormt viktigt för barn.

Vill du ha lite föräldralästips? Se våra tips på böcker om föräldraskap!

Hur hjälper man sitt barn att börja läsa mer?

Om du har barn och vet med dig att dina barn inte är intresserade av att läsa, eller kanske inte läser så bra överhuvudtaget, finns det flera saker som du kan göra för att hjälpa. Ett bra första steg är att involvera barnen i högläsning.

Försök att inkludera läsning i vardagen, kanske genom att läsa för dina barn innan de ska sova, eller genom att avsätta en timme på kvällarna för att läsa tillsammans.

Hitta böcker kring saker som barnet är intresserat av.

 • Sedan finns genrer som lockar väldigt många till läsning, såsom detektivböcker med spännande mysterier.

Det kommer dels att skapa ett större engagemang för läsning, dels förbättra dina barns förmåga att läsa som i sin tur kommer att underlätta läsningen i skolan.

När du läser tillsammans med dina barn kan du dessutom välja texter som har en viss betydelse, som ni kan diskutera tillsammans och ställa frågor kring.

Att samtala om en text underlättar läsförståelsen, och det gör det lättare för barnet att förstå vad ämnet handlar om egentligen. Om det trots allt är svårt, kan du alltid be om hjälp från barnets skola.

Lärare och pedagoger vet att läsning är viktigt, och de kan förhoppningsvis ge dig som förälder tips på hur du kan gå tillväga för att uppmuntra ditt barn till att läsa mer. Även föräldragrupper eller forum på nätet kan ofta ge dig goda råd för hur du kan uppmuntra ditt barn att läsa mer!

Läsning är det bästa sättet för barn att stärka sin hjärna, öka sitt ordförråd, förbättra sin språkliga förmåga och bli bättre på att kommunicera.

Vi hoppas att den här artikeln har gett er mer information kring läsning för barn, och att ni fått lite hjälpsamma tips för hur ni kan inkludera mer läsning i er vardag.


Se fler artiklar om böcker och massor av boktips!