När ska barnet sluta med napp?

Barn med napp i munnen

Att suga på en napp, tumme eller fingrar är något som många barn finner lugnande. Det kommer dessutom med en rad olika fördelar. Bland annat finns det studier som visar att användningen av napp kan minska riskerna för plötslig spädbarnsdöd med upp till 90%.

Det kan dessutom hjälpa barnet att amma eller suga på flaskan, då deras sugreflexer kan gynnas av att suga på napp eller tumme.

Men det finns såklart även nackdelar med att låta barnet suga på tumme eller napp. Det kan i vissa fall orsaka svårigheter med talutvecklingen och tandproblem. Det kan även vara dåligt att låta barnet använda sig av napp under för lång utsträckning, då barnet kan börja föredra napp över amning, bland annat.

Att använda sig av napp är något som många barn behöver, men det finns också en gräns för hur länge ett barn bör använda napp. Det finns experter som säger olika gällande vilken ålder som är bäst för att sluta, men generellt sett bör man börja avvänja barnet från nappen så tidigt som möjligt för att minska risken för problem.

När ska man börja vänja av barnet från att använda napp?

Att avvänja barn från att använda napp är något som bör göras så tidigt som möjligt, enligt många experter. Det beror på att en för lång användning kan leda till att barnet blir beroende, eller utvecklar problem såsom försämrad talförmåga eller tandproblem.

Det finns ingen specifik ålder som barnet bör sluta med napp, men den allmänna uppfattningen är att 2–4 årsåldern är en bra tid för barnet att börja vänjas av. Upp till ungefär 3 års ålder är det normalt för barn att vilja suga på saker, men efter den åldern bör man försöka avvänja barnet.

Om barnet inte längre ammar finns det egentligen ingen anledning till att använda sig av napp, menar vissa. I samband med att barnet går över från amning och flaska till barnmat, kan det också vara en bra tid för att avvänja barnet från napp. Detta på grund av att barnet inte längre har ett behov av att utveckla eller bibehålla sin naturliga sugreflex – då det gått över till att äta annan mat än bröstmjölk.

Tips på hur du vänjer av barnet från nappen

Baby ledsen saknar sin napp

Många föräldrar kan känna ångest och oro inför avvänjningen från nappen. Det kan vara svårt att veta hur man ska hantera perioden och dessutom svårt att inte kunna ge sitt barn något att suga på om barnet är orolig eller upprört.

Det finns dock en rad olika tips och tricks för hur man kan påbörja avvänjningen av napp för barnet. Metoderna kan variera beroende på barnets ålder, men för mindre barn mellan 12–15 månader kan följande tips vara hjälpsamma.

Till att börja med kan man hålla uppsyn på barnet när det använder sig av nappen. Suger barnet bara för att, eller suger barnet för att bli lugn eller somna? Om du märker att barnet suger “bara för att” kan det vara ett bra tillfälle att ta bort nappen och sysselsätta barnet med andra saker i stället.

Barnet kommer med största sannolikhet att gråta, skrika eller bli upprört om du tar bort nappen. Det är vanligt och ingenting som är farligt. När detta händer är det bra att försöka rikta fokus på andra saker än nappen, som till exempel leksaker eller lekar.

Om barnet är äldre, kanske upp mot 3 årsåldern, kan man behöva använda sig av andra metoder. Ett äldre barn förstår oftast lite mer än vad ett spädbarn gör, vilket innebär att du som förälder har fördelen av att kunna prata med barnet.

Om barnet är äldre kan man dels berätta att man kommer att ta bort nappen en viss tid, kanske om en vecka eller några dagar. Om man använder sig av denna metod är det viktigt att upprepa för barnet varje dag att nappen snart kommer att försvinna.

Man kan dessutom berätta för barnet att det är gammalt nog för att inte behöva nappen längre, något som barn oftast kan tycka är roligt då de tycker om känslan av att bli äldre och mognare.

Sammanfattning

Det är inte lätt att veta när man ska börja avvänja sitt barn från nappen, men en bra regel är att försöka göra det så tidigt som möjligt. Barnet mår inte dåligt av att bli av med nappen och det finns egentligen bara fördelar med att göra det så tidigt som möjligt. Det är dock bra att låta barnet använda nappen åtminstone under sitt första år i livet, på grund av alla fördelar som kommer med den.

Om man har svårt att få sitt barn att sluta med napp, eller om man inte vet hur man ska gå till väga, kan man alltid kontakta en barnläkare eller en expert. De kan ge värdefulla tips och råd kring hur man kan tänka som förälder när det kommer till avvänjning.

Det viktigaste är att man inte känner sig otillräcklig eller dålig om avvänjningen inte går som planerat. Alla barn är olika och vissa har lätt att sluta, medan andra inte har det. Det kan alltid vara fördelaktigt att be om hjälp i sådana situationer. Det kan vara svårt att gå igenom det på egen hand, speciellt om man inte har barn sen tidigare och inte vet hur man ska gå till väga.

Kontakta alltid en läkare eller barnmorska om du har frågor eller funderingar gällande napp, hur man avvänjer sig från den eller vilka risker som kan finnas med att använda den. På så vis kan du få stöd under processens gång och hjälp med att avgöra vad som fungerar bäst för just ditt barn.


Här hittar du fler artiklar om nappar!