Napp eller tumme? För- och nackdelar med alternativen

Barn som suger på napp eller barn som suger på tumme

Att barn älskar att suga på napp, tumme, fingrar, eller ja, på allt helt enkelt, är ingenting som kan ha undgått någon förälder. Detta beror på att barn har en naturlig sugreflex som de främst använder för att amma eller suga på nappflaskan.

Att därför ha någonting att suga på när de inte ammar eller matas är både lugnande och bra för barnet, i rätt utsträckning.

Det finns olika saker som barn kan använda för att stilla sin sugreflex, men främst använder man sig av napp eller tummen. Både delarna har för- och nackdelar, och båda ska användas i lagom mängd för att inte skapa problem hos barnet.

I den här artikeln kommer vi att se över vilka för- och nackdelar som finns med nappen kontra tummen och dessutom ta upp lite positiva och negativa aspekter som kan komma av att använda sig av napp eller tumme.

Varför suger barn på tummen?

Anledningen till att barn suger på tummen är generellt sett samma anledning till att de suger på napp, fingrar eller andra saker – på grund av deras naturliga sugreflex. Att barn väljer att suga på just tummen kan bero på att du som förälder har lärt barnet att tummen finns där, eller att barnet hittar tummen av sig själv och börjar suga.

Att suga är inte bara en naturlig reflex för barnet, det är även ett sätt att äta och lugna ned sig. När barnet ammar eller äter från flaskan använder den sig av sin sugreflex för att få i sig maten. När barnet är stressad, eller uppe i varv, kan sugandet vara ett bra sätt att koppla av på och lugna ned barnet.

För- och nackdelar med napp

Det finns som sagt både för- och nackdelar med både nappen och tummen. Om man vill använda napp finns det många saker som kan vara bra att veta. Nappen är ett bra komplement till tummen, då det ger barnet något annat att suga på medan det inte äter. Det kan dessutom lugna ned barnet inför tupplurar eller insomning på kvällarna.

Fördelarna med att använda napp är många, men den största är att nappen kan förhindra plötslig spädbarnsdöd. Anledningen till detta är egentligen oklar, men studier har visat att användningen av napp kan minska risken för plötslig spädbarnsdöd med upp till 90%. Vissa menar att det beror på att luftvägarna hålls öppna när nappen används, vilket leder till att barnet inte riskerar att kvävas i sömnen.

Andra fördelar med napp är att det är enklare att ta bort en napp från ett barn än vad en tumme är. Det kan underlätta vid avvänjningen av nappen, då barnet på egen hand kan ta sin egen tumme – medan du som förälder måste ge barnet nappen. Utöver detta är fördelarna med napp i princip samma som de med tumme. Det kan lugna barnet, såväl som ge dig som förälder ett stöd när barnet är oroligt eller inte kan somna.

Men det finns nackdelar med att använda napp också. Bland annat kan en för hög användning av napp orsaka tand- och talproblem i viss utsträckning. Det gäller dock endast när nappen används för mycket. I vissa extrema fall av överanvändning kan allvarligare tandproblem uppkomma, såväl som problem med talutvecklingen. Det är dock ingenting som är vanligt egentligen, men något som man bör ha i åtanke om man väljer att använda napp till sitt barn.

För och nackdelar med tumme

För- och nackdelarna med tumme kan efterlikna de för- och nackdelar som finns med napp. Men det finns vissa skillnader som kan vara bra att veta om. För det första kan det vara fördelaktigt att inte behöva vara den som bestämmer när barnet får suga och inte.

Som vi nämnde tidigare kan det vara bra att ha möjligheten att ta bort nappen från barnet, men det kan även vara bra att låta barnet välja själv när det ska kunna suga och inte – något som tummen ger bra stöd för då barnet lätt kan suga på sin egen tumme när den vill.

Det finns ingen forskning som stödjer huruvida tummen minskar risken för plötslig spädbarnsdöd dock, något som kan vara bra att ha i åtanke om man känner oro över den risken.

Att suga på tummen kommer dock med en rad olika nackdelar, bland annat att barnet lättare blir utsatt för bakterier. En napp rengörs av föräldrarna efter varje användning, men det gör inte barnets tumme. Det kan dessutom vara svårare för barnet att bli av med vanan att alltid behöva suga på någonting om tummen alltid finns tillgänglig, vilket försvårar för barnet att sluta.

Slutsatser

Med alla dessa för- och nackdelar i åtanke kan det vara svårt att avgöra vad som är bäst för ditt barn. Generellt sätt kan nappen tyckas vara det bästa alternativet på grund av de minskade riskerna för plötslig spädbarnsdöd, såväl som de minskade riskerna för intaget av bakterier.

Nappen kan dessutom tas bort från barnet för att minska risken för beroende. Men tummen kan däremot underlätta för föräldrarna då de själva inte behöver ge och ta bort den från barnet hela tiden.

Som alltid är det bra att konsultera med barnets läkare, eller en barnmorska, för att få mer information gällande för- och nackdelarna med de två alternativen. Det finns i allmänhet inget som är en solklar vinnare. Det är något man kan behöva testa sig fram med för att hitta alternativet som fungerar bäst för varje enskilt barn baserat på behov.


Här kan du läsa fler artiklar kring föräldraskap!