Kan nappen orsaka problem hos barnet?

Bebis med napp framför sig på sängen

Nappen är många barns bästa vän. Det är ett hjälpmedel som är bra för många saker, bland annat att stärka barnets naturliga sugreflex som de använder för att äta. Sugreflexen är enormt viktig för barn då det är den som gör att barnet kan amma eller få i sig mat från nappflaskan.

Det är även en reflex som gör att barnet gärna vill suga på saker såsom napp, tumme eller fingrar – något som oftast är bra för barnet och som gör dess muskulatur i ansiktet starkare.

Men det finns studier som visar att för mycket användning av nappen även kan orsaka problem hos barn. I den här artikeln kommer vi att gå lite djupare in på vad nappen är bra för, och vad den kan orsaka för problem.

Att tänka på är dock att alltid se till ditt barns egna behov, och alltid prata med en läkare om du misstänker att nappen orsakar problem eller om du bara vill ha tips och råd kring användningen av napp.

Fördelar med att använda napp

Att barn tycker om att suga på napp är inte någonting nytt. De flesta barnen använder sig av napp någon gång under sin uppväxt och det är inte någonting som är farligt så länge den används i normala mängder. Det finns dessutom många fördelar med att använda napp hos barn.

Dels är nappen ett bra komplement för amning, om någon annan än den som ammar behöver trösta eller vagga barnet. Dels kan nappen hjälpa till med att förlänga tiden mellan måltiderna. Nappen kan även underlätta insomningen för barnet, på grund av att det lugnar barnet att ha någonting att suga på.

En annan fördel med att använda napp är att det minskar risken för plötslig spädbarnsdöd. Orsaken till detta är egentligen inte fastställd, men många experter rekommenderar att låta barnet somna med napp för att minska risken för plötslig spädbarnsdöd.

Det finns dessutom flertalet andra fördelar med att använda napp, men det viktigaste att tänka på är att inte ge barnet nappen hela tiden. Men i situationer som när barnet behöver något att suga på för att lugna ned sig, somna eller trösta är nappen ett bra alternativ.

Nackdelar eller risker med napp

Det finns såklart även negativa aspekter med att använda nappen för mycket. Det är ingenting som man ska oroa sig för mycket över, men det kan vara bra att veta om vilka risker som finns med att överanvända napp. Att använda napp i för stor utsträckning kan bland annat leda till att barnet blir beroende av nappen för att somna eller hålla sig lugn.

Utöver detta kan det även tillkomma komplikationer för tandutvecklingen eller talförmågan om barnet använder nappen för länge. Det finns studier som visar att barn som använder napp i för många år kan utveckla viss problematik med talförmåga. Dessutom kan barnet komma att behöva tandställning i äldre ålder om nappen används för mycket efter att dess tänder kommit in.

Det viktigaste att hålla koll på om ens barn använder napp är att begränsa användningen. Det är viktigt att barnet inte får ha nappen hela tiden, utan hellre bara när det verkligen behövs. Det finns dock ingen riktlinje för hur många timmar eller hur många dagar i sträck man får använda napp. Det finns dock vissa riktlinjer för hur länge nappen ska användas.

De flesta experter är överens om att nappen bör användas när barnet är mellan 12–15 månader, men börja avvänjas efter det. Barn som är över 3 år gamla bör generellt sett försöka avvänjas från nappen då det inte längre finns något naturligt behov för att suga på saker vid den åldern.

Ett bra tips är att prata med barnmorska eller läkare vid kontroller för att säkerställa att ni inte använder nappen för mycket.

Är nappar farliga?

En annan aspekt som många tar upp är att nappen kan vara farlig för barnet. Denna information kan visserligen stämma, men då handlar det oftast om att nappen innehåller farliga ämnen för barnet.

Om man använder sig av nappar och napphållare som är fria från gifter och som uppfyller de säkerhetskrav som finns idag är det ingenting att oroa sig för.

De enda farorna med napp är de som vi tagit upp tidigare, vad gäller tandproblem och eventuella problem med talförmågan. Men detta är som sagt ingenting som man behöver oroa sig för om man använder sig av nappen i en lagom mängd.

Kan napp förstöra amningen?

När det kommer till napp och amning finns det ett par saker som kan vara bra att veta om. Dels ska man aldrig börja ge barnet napp om det inte har kommit i gång med amningen eller nappflaskan.

Detta beror på att barnet kan se nappen som ett substitut för amning eller flaska, och inte få i sig tillräckligt med mat utan bara nöja sig med nappen i stället.

Det är dessutom viktigt att inte ge barnet nappen för ofta, då även detta kan leda till att barnet väljer bort amningen eller matningen och i stället vill ha nappen.

Som vi nämnde tidigare är det viktigt att hitta en bra balans mellan när barnet får ha nappen, och när det inte får ha nappen. Att använda napp är dock ingenting som generellt brukar förstöra amningen, så länge barnet först får vänja sig med att amma – sedan börja använda nappen.

Kan nappen påverka talet och talutvecklingen?

Som vi nämnde tidigare finns det vissa kopplingar mellan talproblem och överanvändningen av napp. Vissa barn som använder sig av nappen för mycket kan utveckla svårigheter med talet, eller få en försämrad talutveckling.

Detta beror på att nappen kan försvåra talet om den hela tiden är i munnen. Det kan påverka hur barnet utformar ord eller ljud, då nappen kan sitta i vägen när barnet försöker få ut ljud.

När barnet börjar komma upp i åldern då ord eller ljud börjar komma är det därför bra att försöka undvika överanvändningen av nappen. Dels för att barnet inte ska få hinder när det försöker tala, dels för att börja avvänja barnet från nappen helt och hållet.

Kan nappen ge gaser?

Att nappen skulle orsaka gaser hos barnet är ingenting som går att förutspå. Det är olika för alla barn och vissa föräldrar märker av det, medan andra inte gör det. Ibland kan det verka som att barnet slappnar av mer med nappen, vilket gör att gaserna naturligt kommer ut oftare.

Men oftast påverkar inte nappen barnets mage, utöver det att det kan underlätta för avslappningen.

Kan nappen påverka tänderna?

Liten flicka biter på napp

Just tänderna är något som många föräldrar oroar sig för när det kommer till användningen av napp. Det finns en del olika problem som kan uppstå med barnets tänder vid överanvändningen av napp. Bland annat kan barnet få ökad risk för behovet av tandställning i äldre ålder.

Utöver detta finns det vissa studier som menar att nappen kan orsaka allvarliga åkommor såsom tandlossning eller problem med tandköttet. Detta är dock extremfall och ingenting som generellt förekommer hos barn som använder napp. Men det kan vara bra att hålla kontakt med barnets läkare eller barnmorskan för att säkerställa att nappen inte överanvänds eller har en tendens av att skapa problem.

I många av de extrema fallen är det dessutom inte bara nappen som påverkar, utan heller matvanor, genetik eller andra åkommor.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis kan man säga att nappen egentligen inte är någon fara för barnet. Det är ett bra sätt att lugna barnet, att få barnet att somna eller bara att ge mamman en paus från amningen.

Men som alltid är det bästa alternativet att hålla regelbunden kontakt med barnets läkare för att vara säker på vad som gäller för just ditt barn. Vissa barn har lättare att utveckla tand- eller talproblem än vad andra har, något som man som föräldrar kommer att märka av under barnets utveckling.

Det finns ingen anledning till att vara orolig inför användningen av nappen. Det är ett bra komplement för barnet och kan bidra med många fördelar. Det viktigaste när man ska använda napp är bara att se till så att man inte gör det för mycket.

Barnet behöver vara utan nappen tillräckligt mycket för att inte bli beroende av den. Utöver detta finns det inte så värst mycket att tänka på vad gäller nappen, och som alltid – kontakta en läkare vid frågor eller funderingar.