Är det farligt för barn att hoppa studsmatta? Säkerhetstips för föräldrar

Tre barn i stor studsmatta i trädgården

Studsmattor har gått från att vara något som haft sin plats inom akrobatik och gymnastik till något som vi ser i var och varannan trädgård.

Att hoppa på en studsmatta är en aktivitet som inte bara är rolig utan också bra för kroppen. Barn som studsar, tränar upp både koordinationsförmågan, konditionen och balanssinnet. Och så är det roligt!

Samtidigt är det inte helt okomplicerat och riskfritt att hoppa på en studsmatta. När man har roligt och är mitt uppe i leken är det lätt hänt att man glömmer att tänka på säkerheten.

I denna artikel kommer vi se på en del av de skador som kan uppstå i samband med att man hoppar på en studsmatta. Vi kommer även ge en del säkerhetstips som finns kring studsmattor för att i största möjliga mån undvika skador.

Olika slags skador kopplade till studsmattor

Det finns onekligen avsevärda risker med att hoppa studsmatta. Särskilt om man inte är noga med säkerheten. Det gäller både för vuxna och barn som hoppar på en studsmatta. De vanligaste skadorna är frakturer. Främst i handleder, armbågar, fingrar och fotleder. Även svåra nackskador kan uppstå.

Barn i åldrarna 5-10 år löper den största risken att skada sig. Framför allt om det är mer än en person på studsmattan samtidigt.

Man kan göra sig illa på olika sätt. Ofta kommer skadorna av att man ramlar ner från studsmattan. Frakturer och hjärnskakning är exempel på skador av denna typ. Dessa kan bli särskilt allvarliga på grund av den ökade höjd och kraft som studsmattan ger.

Skador kan även uppstå utan att man nödvändigtvis ramlar ner från studsmattan. De flesta skador uppstår när barn krockar på studsmattan medan de hoppar. Har man otur i landning eller studs så kan man göra sig illa. Vid volter och hopp finns risken att man landar fel och ådrar sig svåra nackskador.

En annan typ av skador som kan uppkomma är klämskador. Runt hela studsmattans kant sitter hårt spända fjädrar. Om det vill sig illa kan man klämma händerna i dessa. Relativt vanligt förekommande är också att man trampar igenom fjädrarna. Det kan i värsta fall leda till operation långvariga problem med fötterna.

Är studsmatta farligt för barn?

Tre flickor hoppar i studsmatta

Är då studsmatta farligt för barn? Det är en fråga som bör besvaras med viss försiktighet. Ja, det finns risker kopplade till studsmattor. I synnerhet om man frångår de rekommenderade säkerhetsåtgärderna. Men de flesta läkare är överens om att de positiva effekterna av att hoppa studsmatta överväger riskerna. Särskilt när säkerhetsåtgärder vidtas.

Ökad koordinationsförmåga, balanssinne, bättre kondition och en mer aktiv och rolig fritid är positiva effekter som väger tyngre än risken för eventuella skador. Vi vill inte avråda föräldrar från att låta sina barn hoppa på studsmattor, men vi uppmanar till att göra studsmattan och dess användning så säker som möjligt.

Vissa menar att en nedgrävd studsmatta är ett säkrare alternativ. Med en sådan minskar risken att skadas i samband med att små barn ska klättra upp eller ned för studsmattan, eller vid händelse av att ett barn faller ur, eller genom skyddsnätet på något sätt. Läs mer om för- och nackdelar med nedgrävt kontra vanlig studsmatta.

Sist men inte minst finns även studsmattor som är avsedda för inomhusbruk. Även om dessa är betydligt mindre, och studsen lägre, kan barn skada sig även på dessa. Stukade fötter vid dålig landning, fall utanför studsmattan och liknande kan ske.

Säkerhetsråd

För att minimera risken för skador finns det några saker som du som vuxen kan tänka på. Här har vi samlat de främsta och viktigaste.

 • Se till att studsmattan står stabilt på en plan yta. En ostadig eller lutande studsmatta ökar betydligt skaderisken.
 • Placera studsmattan på en plats där marken omkring är förhållandevis mjuk. En gräsmatta är till exempel att föredra framför en asfalterad gård.
 • Se till att området kring och över studsmattan är fritt. Utskjutande tak, trädgrenar och andra föremål får inte finnas kring eller över studsmattan.
 • Runt hela kanten ska det finnas ett tjockt och vadderat ramskydd som täcker både fjädrar och stålramen. Ramskyddet ska gå hela vägen från mattans kant över ramen så att det inte uppstår något mellanrum man kan fastna i.
 • Se till att det finns ett skyddsnät kring hela studsmattan. Det förhindrar att barn ramlar av studsmattan. Nätet behöver vara tillräckligt högt för att ge skydd även vid högre hopp. Tänk också på att öppningen i nätet där man kliver in och ut behöver täckas vid användning.
 • En viktig sak att också tänka på är att nätet kring studsmattan bör gå hela vägen ner till marken. På så vis kan ingen krypa in under studsmattan och potentiellt skada sig om andra samtidigt hoppar på den.
 • Ju färre barn som är på studsmattan samtidigt desto mindre är risken för skador. Låt inte fler än maximalt två personer vara på studsmattan samtidigt. Tänk även på att vikt är en faktor. Om till exempel en vuxen hoppar tillsammans med ett barn får man vara extra försiktig på grund av viktskillnaden. Skaderisken minskar om det är två ungefär jämnstora personer som hoppar samtidigt.
 • Ha inga andra leksaker på studsmattan samtidigt som någon hoppar på den.
 • Använd inte studsmattan vid dåligt väder som regn, snö, hagel eller åska. När studsmattan är blöt ökar risken att man halkar och gör illa sig.
 • Vid inköp av en studsmatta är det också värt att ha i åtanke att ju större studsmattan är, desto mindre är risken att falla av den.
 • När man är mitt uppe i leken och har som roligast är det lätt hänt att man glömmer säkerheten. Därför är det alltid bra om en vuxen finns i närheten som kan hålla uppsikt över aktiviteten kring studsmattan.

Hur många skadas på studsmattor?

Enligt uppgifter från Trygg Hansa skadas i genomsnitt var tredje barn som hoppar på en studsmatta i Sverige.

Varje år skadas totalt cirka 6 000 barn i samband med hoppande på studsmattor, enligt siffror från If Skadeförsäkring.

Som redan nämnt är de flesta skador frakturer i handleder, armbågar, fötter och fingrar. Hjärnskakning och nackskador är även förekommande. Barn i åldrarna 5–10 år löper störst risk att skada sig.

Behovet av att tänka igenom säkerheten är alltså stort och du som förälder har ett viktigt ansvar i att se över hur barnen leker på studsmattan.


Läs mer om olika aspekter av barnsäkerhet!